skip to Main Content
+421 35 6450 115 info@blaskovic.sk
Parkovanie Na Nákupné Vozíky

Parkovanie na nákupné vozíky

Parkovanie na nákupné vozíky je riešené zo žiarovo zinkovanej oceľovej konštrukcie montovanej buď priamo na plochu (betónový základ) alebo na obrubníky. Výhodou montáže na obrubníky  je rýchlejšia inštalácia, nenarušenie vonkajších plôch a hlavne zvýšená ochrana konštrukcie a vozíkov pred motorovými vozidlami.  Parkovanie sa navrhuje rozmerovo podľa požiadavky zákazníka zo štandardizovaných modulov.  Je možné ho riešiť ako otvorené, uzamykateľné reťazou alebo závorou. Častým doplnkom sú aj stojany na bicykle.

Back To Top